Press


Para ponerse en contacto con Sol Rezza, booking o colaboración escriba a |
To get in touch with Sol Rezza, booking or collaboration write to:
Press and Management
Franco Falistoco A. 
prensa@solrezza.com